Naše další projekty
+420 461 056 811
Registrace ZDARMA
Přihlášení
Zapomenuté heslo
Menu
 • Družstevní byty - Malý háj VI

  moderní družstevní bydlení

  možnost převodu do osobního vlastnictví

  moderní městská rezidence

  více informací
 • Realitní Zákon

  vše co musíte a potřebujete vědět!

  více informací
Kategorie

Předávací a kolaudační řízení bytu - koupě bytu v novostavbě

Možná tomu sami nebudete moci uvěřit, ale několika měsíčním maratonu procesu koupě nového bytu vás konečně čeká moment samotného převzetí bytu. Jak má takové předání, resp. převzetí proběhnout, abyste se vyhnuli možným komplikacím v budoucnu? Víte, co vše by mělo být zaneseno v předávacím protokolu? A jak je to s kolaudačním řízením? Proces předávacího a kolaudačního řízené je velmi podstatným bodem celé koupě, nepodceňte ho a mějte na paměti, že důslednosti nikdy není dost!

Seriál - koupě bytu (novostavby)  
Specifika koupě  
Developeři jako zhotovitelé novostavby  
Podstata koupě bytu ve výstavbě  
Kupní cena, záruka, vady  
Základní kritéria pro výběr  
Jak a kde hledat byt  
Financování bytu  
Jak developeři financují výstavbu  
Vyjasnění parametrů pro koupi  
Odborná pomoc  
Technický inspektor nemovitostí  
Ověření informací před prohlídkou  
Osobní schůzka s developerem  
Finální rozhodnutí  
Vyjednávání o ceně  
Co dělat před předáním bytu  
Smlouvy  
Rezervační smlouva  
Kupní smlouva  
Úschova peněz  
Katastr nemovitostí  
Předávací a kolaudační řízení  
Stěhování a změna trvalého pobytu  
Daně  

Předávací řízení

Zjišťovací protokol

Poté, co je výstavba oficiálně ukončena, tj. po podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí po místním šetření kolaudační komisí, se zahajuje předávací řízení. Toto řízení je zpravidla zahájeno závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti klienta a zástupce developera na místě stavby. Předmětem prohlídky je konstatování stavu nemovitosti a pořizuje se tzv. zjišťovací protokol. V případě, že by byly v rámci závěrečné kontrolní prohlídky zjištěny drobné nedodělky či závady, budou zaznamenány do přílohy zjišťovacího protokolu spolu s dohodnutým termínem pro jejich odstranění. Zjišťovací protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky slouží jako podklad k sepsání předávacího protokolu dle smlouvy.


Předávací protokol

Předávací protokol se pak zpravidla sepisuje v kanceláři společnosti (nebo přímo v předávaném bytě) a jeho podpisem dochází k převzetí stavby klientem. Před podpisem předávacího protokolu se ověřuje stav úhrady závazků klienta s případnou výjimkou dohodnuté části hypotečního úvěru či jiné dohodnuté části ceny s odloženou splatností.

Bezprostředně po podpisu předávacího protokolu může klient převzít na místě stavby klíče od bytu. Současně s tím musí obdržet složku dokumentace k nemovitosti obsahující zejména záruční listy a uživatelské návody k instalovaným zařízením.


Co by měl předávací protokol obsahovat:

 • strana předávající (jméno, adresa, RČ, OP),
 • strana přebírající (jméno, adresa, RČ, OP),
 • předmět předání (specifikace bytu a všech vlastnických podílů, které byly uvedeny v kupní smlouvě, vč. katastrálního území a obce; počet předávaných svazků klíčů).
 • stavy měřidel (elektroměr, vodoměr, plynoměr, atp.),
 • vybavení místností,
 • popis zjištěných vad, nefunkčních prvků,
 • závěrečná ustanovení (počet vyhotovení protokolu; věta o souhlasu obou stran s protokolem; prohlášení prodávajících o tom, že nemovitost není pronajatá ani jinak zatížená),
 • datum a podpis.


Kupní smlouva a návrh na vklad vlastnického práva

Je velice časté, že současně s předávacím protokolem se obvykle sepisuje také Kupní smlouva, kterou přechází vlastnické právo ke stavbě a souvisejícímu pozemku na klienta. V případě klientů, kteří čerpají hypoteční úvěr zajištěný pořizovanou nemovitostí, dochází k převodu stavby a pozemku dříve. V závislosti na zvoleném typu financování je na základě podepsané Kupní smlouvy společností učiněn návrh na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí. Délka vkladového řízení činí obvykle 1 – 2 měsíce, někdy i déle.

Kolaudační řízení

Souběžně s předávacím řízením probíhá kolaudační řízení stavby. Toto řízení probíhá bez účasti klienta. Stavební úřad posuzuje shodu stavby s dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby a dále shodu s obecnými požadavky na obytné stavby. Délka řízení je z hlediska dílčích lhůt upravena zákonem a v praxi se pohybuje kolem 8 - 12 týdnů od podání návrhu po vydání kolaudačního souhlasu. V některých případech může kolaudační řízení trvat i déle.

Vydání kolaudačního souhlasu není v žádném případě podmínkou pro předání stavby klientovi, ale byt by neměl být až do jeho vydání užíván k bydlení. V rámci kolaudačního řízení potvrzuje stavební úřad dokumentaci skutečného provedení. V případě bytového domu vykonává povinnosti vlastníka stavby společenství vlastníků jednotek, prakticky tedy uchovává dokumentaci skutečného provedení pověřený správce domu.

Převedení energií

Po oficiálním převzetí bytu vás čeká povinnost nechat na sebe převést odběr elektřiny nebo plynu nebo obojího. Často se stane, že při převzetí klíčů zapíše zástupce investora s klientem stavy měřidel energií a vody a na základě souhlasu klienta zajistí správcovská firma přehlášení médií na klienta. Klient se nemusí o nic starat.

Pokud je ale přehlášení na vás, víte, jak probíhá přepis odběrného místa a co je k němu potřeba?

Přepsání odběrného místa na nového odběratele = na vás je pak záležitost zpravidla 10 – 14 dnů, maximálně 30 dní – doba se ale může u jednotlivých dodavatelů a s ohledem na situaci lišit. Každopádně je-li vše správně načasováno, původní a nový odběratel spolupracují (navzájem i s dodavateli energií), změny proběhnou bez komplikací a bez přerušení dodávek. V zásadě vždy stačí vyplnit pár formulářů.


Potřebné dokumenty

Celý obsah této stránky je přístupný jen pro registrované členy

Využijte ZDARMA všech informací, nástrojů a služeb pro bezpečné realitní transakce.

Registrace ZDARMA

Registrovaní členové, kteří četli tento článek, pořídili rovněž některý z těchto produktů a služeb:
KURZ - Fotografování nemovitostí
Fotografování interiéru a exteriéru budov je jednou z nejnáročnějších fotografických disciplín. Pokud je cílem, aby fotografie zaujala na první pohled, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Naučte se vyfotografovat vaši nemovitost atraktivně!
2 396 Kč 2 275 Kč
Detail
Obecný dotaz (3 ks)
Obecné dotazy z různých oblastí využívají členové portálu CAPNE.cz často k tomu, aby získali odbornou odpověď k dané problematice v garantovaném čase. Odpovědi na obecné dotazy jsou vždy v písemné formě s náležitým a výstižným vysvětlením.
Obecný dotaz (3 ks)
 • AKCE
3 000 Kč 990 Kč
Detail
Sepsání návrhu na vklad do KN
Návrh na vklad do katastru nemovitostí je úkon, kterým provedete změnu na listu vlastnictví např. převod, koupě, prodej nebo darování nemovitosti. Náležitosti návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí obsahuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech ...
1 452 Kč 1 089 Kč
Detail
Právní prověrka nemovitosti
Potřebujete zjistit aktuální stav zapsaných nemovitostí v katastru nemovitostí a nevíte, jak na to? Zjistíme pro Vás vlastnictví nemovitosti, zatížení i další požadované skutečnosti.
1 815 Kč 1 452 Kč
Detail
Využijte služeb námi prověřených odborníků a firem
... když kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo jen vlastníte nemovitost!
Přejít na web
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace