Naše další projekty
+420 461 056 811
Registrace ZDARMA
Přihlášení
Zapomenuté heslo
Menu
Kategorie

Kupní cena, záruka, vady - dům (novostavba)

Zaujal vás inzerát s nabídkou koupě nového domku od developera? Řada nabízených projektů je inzerována a prodávána již ve stádiu výstavby nebo dokonce před jejím započetím. Ve většině případů se jedná o novostavby v tzv. developerských projektech, které dosud nebyly stavebně dokončeny. V každém případě se budete potýkat s podrobným prostudováním nejrůznějších smluv a nejrůznějších termínů – hrazení kupní ceny, záruka za vady, reklamace, odstraňování vad, lhůty. Víte, co byste si měli ohlídat?

Seriál - koupě domu (novostavby)  
Specifika koupě domu od 1.1.2014  
Specifika koupě nového domu  
Developeři jako zhotovitelé novostaveb  
Podstata koupě domu ve výstavbě  
Kupní cena, záruka, vady  
Základní kritéria pro výběr  
Jak a kde hledat dům k nákupu  
Financování nemovitosti  
Jak developeři financují výstavbu domu  
Vyjasnění parametrů pro koupi  
Odborná pomoc  
Technický inspektor nemovitostí  
Ověření informací před prohlídkou  
Osobní schůzka s developerem  
Finální rozhodnutí  
Vyjednávání o ceně  
Co dělat před předáním domu  
Smlouvy a platby  
Rezervační smlouva  
Kupní smlouva  
Úschova peněz  
Katastr nemovitostí  
Předávací a kolaudační řízení  
Stěhování a změna trvalého pobytu  
Daně  

Hrazení kupní ceny

U převážné většiny developerských projektů bude developer požadovat průběžné hrazení kupní ceny (nebo ceny za dílo - podle typu konkrétní smlouvy) již v průběhu realizace a výstavby projektu ještě před jeho dokončením.

V případě takového placení předem budete nuceni hradit cenu věci, která ještě neexistuje buď vůbec, nebo existuje teprve v podobě, ze které nejste schopni posoudit, zda skutečně splňuje (bude splňovat) veškeré vámi požadované kvalitativní i kvantitativní vlastnosti. Především však budete jinému hradit cenu dříve, než od něj cokoli získáte, což je možno zcela oprávněně považovat za rizikové.

Pokud by se s developerem či projektem v průběhu realizace výstavby cokoli stalo nebo by z jakéhokoli důvodu nedošlo k dokončení výstavby, může dojít dokonce i k situaci, kdy nezískáte dům, který měl být takto pro vás postaven, zároveň můžete mít značné problémy s navrácením prostředků, které jste již developerovi uhradili. V žádném případě nelze doporučit podcenění výše uvedených skutečností.


Jak postupovat při postupném hrazení kupní ceny?

Postupné hrazení ceny již v průběhu výstavby developerských projektů však není v dnešní době (bohužel) nestandardní a je přístupné i pro hypoteční financování. Je však vhodné vždy k takovému etapovému financování přistupovat s vědomím výše popsaných rizik a včas reagovat na případné problémy či náznaky problémů, které by se v průběhu výstavby mohli vyskytnout.

Ideálním řešením by tedy samozřejmě byla možnost uhradit kupní cenu teprve poté, co dojde k dokončení výstavby domu. Například tedy při uzavření budoucí smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo anebo po dosažení určité etapy výstavby složit plnou výši ceny do úschovy schovatele, ze které by byla vyplacena teprve po dokončení, kolaudaci a předání stavby.

Je však potřeba konstatovat, že k takovému řešení jsou developeři (až na malé výjimky) většinou nepřístupní a striktně požadují etapové financování, kde jste povinni hradit průběžně vždy část kupní ceny formou zálohy po dokončení každé ze sjednaných etap zhotovovaného projektu.


Pokud tedy přistoupíte na variantu postupného (etapového) hrazení ceny již v průběhu výstavby projektu před jeho dokončením, je nezbytné:

 • každou jednotlivou splátku navázat na řádné dokončení určité konkrétní etapy díla,
 • pečlivě kontrolovat průběh realizace výstavby a lhůty k dokončení jednotlivých etap.

Záruka za vady, reklamace, odstraňování vad

Na rozdíl od koupi starší nemovitosti, kde jsou většinou původní vady odstraněny nebo jsou již patrné a vy nemovitost kupujete již s nimi, u novostavby je situace zcela jiná. Fakt, že nemovitost je nová, v sobě může skrývat nebezpečí některých specifických vad, které mnohdy vyvstanou až v průběhu vašeho následného užívání.

 

Co je třeba si uvědomit u novostaveb v souvislosti s vadami?

 • nová stavba potřebuje vždy určitý čas na svou stabilizaci,
 • omítky v novostavbě vysychají zhruba 1 rok a celá stavba si na podloží sedá i několik let,
 • vady jako je praskání omítek nebo výskyt plísní z důvodu teprve následného vysychání zdiva, mohou být u novostavby tedy zjištěny až po určité době jejich užívání,
 • nová nemovitost může vykazovat specifické vady a je tedy zároveň nezbytné si smluvně dostatečně upravit odpovědnost prodávajícího (zhotovitele) za tyto vady a jejich odstranění.
   

Co byste měli vědět o reklamaci?

 • mějte na paměti, že dvouletá reklamace novostavby je tu sice pro vaši ochranu, ale pokud jsou nedostatky ve smlouvách, vymáhání reklamací budete mít značně ztížené,
 • záruka začíná zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí - tedy od převzetí,
 • v novém občanském zákoníku se pojem „záruka“ nevyskytuje, setkáte se s pojmem „zákonná odpovědnost za vady“,
 • slovo záruka se vztahuje k dobrovolné odpovědnosti prodávajícího za jakost zboží, tedy prodloužení zákonné lhůty,
 • kromě reklamace v záruční lhůtě se setkáte s pojmem odstraňování vad, vztahuje se k vadám, které objevíte do šesti měsíců od předání domu, například vady zaznamenané již v předávacím protokolu, ale také skryté defekty, které se projeví později,
 • jakmile vady najdete, neotálejte s reklamací a uplatněte je bez zbytečného odkladu, vše zdokumentujte a s řádným potvrzením odešlete písemně, jednejte podle postupu stanoveného v kupní smlouvě,
 • v případě oprávněné a řádně nahlášené vady, by developer měl zařídit včasnou opravu, popřípadě nabídnout finanční vyrovnání, v nejhorším případě máte dokonce nárok na odstoupení od smlouvy.

Celý obsah této stránky je přístupný jen pro registrované členy

Využijte ZDARMA všech informací, nástrojů a služeb pro bezpečné realitní transakce.

Registrace ZDARMA

Registrovaní členové, kteří četli tento článek, pořídili rovněž některý z těchto produktů a služeb:
Lustrace (1x)
Lustrace je ve svém obecném významu kontrola údajů v různých evidencích a rejstřících. Lustrací nájemníků, živnostníků či firem výrazně snižujete riziko ztráty financí.
Lustrace (1x)
 • Nejčastěji pořizované
230 Kč 97 Kč
Detail
KURZ - Investování do nemovitostí
Kurz Investování do nemovitostí vám prozradí praktické know-how, díky kterému budete schopni sami hledat a kupovat správné investiční nemovitosti, jak můžete postupně bohatnout s minimem hotovosti v podmínkách českého realitního trhu.
KURZ - Investování do nemovitostí
 • Nejčastěji pořizované
2 950 Kč 2 790 Kč
Detail
SEMINÁŘ II. - Investice a obchod s nemovitostmi v Exekuci
Právní seminář - zaměřený do hloubky na právní problematiku nemovitostí v exekuci. Navazuje na Seminář I. - Nové výzvy v oblasti investic s nemovitostmi v exekuci a oddlužování.
3 630 Kč 3 497 Kč
Detail
Obecný dotaz (3 ks)
Obecné dotazy z různých oblastí využívají členové portálu CAPNE.cz často k tomu, aby získali odbornou odpověď k dané problematice v garantovaném čase. Odpovědi na obecné dotazy jsou vždy v písemné formě s náležitým a výstižným vysvětlením.
Obecný dotaz (3 ks)
 • AKCE
3 000 Kč 990 Kč
Detail
Využijte služeb námi prověřených odborníků a firem
... když kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo jen vlastníte nemovitost!
Přejít na web
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace