Naše další projekty
+420 461 056 811
Registrace ZDARMA
Přihlášení
Zapomenuté heslo
Menu
Kategorie

Realitní zákon dozná změn! – čeho se budou týkat?

Realitní zákon dozná dalších změn! – ještě nezačal pořádně platit a již je načten do systému Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR návrh novely Zákona o realitním zprostředkování č. 39/2020 Sb. – jaké budou změny a koho se budou týkat? Předpokládá se schválení návrhu novely - uvádíme v článku stručné informace.

Realitní zákon dozná změn! – čeho se budou týkat?

Zákon o realitním zprostředkování, účinný od 3.3.2020 dozná změn – dne 15.1.2021 byl načten návrh novely Zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (sněmovní tisk 1126). Předložený návrh novely realitního zákona je v podstatě recyklací dubnové novely (zák.č. 190/2020 Sb.) - obsahuje pouze 2 body:

  1. Lhůta pro doložení odbornosti, resp. lhůta pro přechod z volné živnosti na živnost vázanou pro již dříve podnikající realitní zprostředkovatele v režimu volné živnosti, by byla prodloužena do 31.12.2021 (nyní lhůta končí 3.3.2021).
  2. Do stejného data (tedy do 31.12.2021) by nově mohli do realitních kanceláří nastupovat nováčkové bez praxe či vzdělání a již od nástupu vykonávat realitní činnost, a to s omezením pracovat ve smluvním vztahu s realitním zprostředkovatelem a neposkytovat úschovy (zjednodušeně - makléř by musel pracovat v realitní kanceláři).

 

Za všechno může Covid 19

Složení zkoušky profesní kvalifikace „realitní zprostředkovatel“ vyžaduje písemnou formu a je v době pandemie koronaviru SARS-CoV-2 značně omezena. V důvodové zprávě je mimo jiné uvedeno:

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky několikrát v roce 2020 nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících krizových opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání osob samostatně výdělečně činných, zejména omezení pohybu osob na veřejnosti a jejich shromažďování. Stejné platí také o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví nařízených podle § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, která mají rovněž zabránit šíření  onemocnění COVID-19.

Realitní zprostředkovatelé podnikající podle zákona o realitním zprostředkování (dále jen „zákon“), účinného od 3. března 2020, byli povinni podle § 25 bodu 1 splnit podmínky přechodu z volné na vázanou živnost ve lhůtě 6 měsíců od data účinnosti zákona. Tato lhůta byla novelou z 16. dubna 2020 posunuta o dalších 6 měsíců, tedy do 3. března 2021. S ohledem na trvání epidemie je zřejmé, že i takto posunuté datum může být likvidační pro některé osoby podnikající v této oblasti. Jde o ty podnikatele, kteří budou nuceni svoji kvalifikaci prokázat složením zkoušky profesní kvalifikace „realitní zprostředkovatel“ podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Aktuálně je režim zkoušek výrazně omezen, dvakrát byl během uplynulého roku omezen dokonce absolutně. Sečtením celkové doby omezení a příslušných lhůt se počet takto omezených dnů již nyní blíží k 140 dnům a další omezený provoz zkušebních státem certifikovaných agentur toto „manko“, jak bude uvedeno dále, ještě zvýší. On-line formy testů navíc zákon nepřipouští. Složení uvedené zkoušky spočívá v písemné, individuální ústní a praktické části v celkovém trvání od 3 do 5 hodin nelze nahradit jinou formou. V jeden den u jedné autorizované agentury nelze realizovat více než 5 až 6 zkoušek. Z pohledu přípravy a vyhodnocení zkoušek může agentura vyhlásit reálně maximálně 4 termíny týdně, a to ještě jen s využitím víkendu  

 

Porušování zákona nebo dokonce trestný čin?

Pokud by se realitní zprostředkovatel, který neměl možnost složit uvedenou zkoušku, rozhodl pokračovat v podnikání i po uplynutí lhůty stanovené zákonem (tedy po 3. březnu 2021), dopouštěl by se porušování zákona, případně dokonce trestného činu neoprávněného podnikání.

Obdobné potíže mají nově začínající realitní zprostředkovatelé, kteří měli díky novele zákona z dubna 2020 termín posunutý do 25. října 2020. Pokud do té doby zkoušku nestihli složit, nyní již podnikat nemohou. Odhaduje se, že těchto nových subjektů, kteří čekají na termíny zkoušek, je nejméně 200.

Návrh předkládané novely lhůty pro obě tyto skupiny osob (pro dosavadní podnikatele i pro ty zcela nově začínající) sjednocuje, neboť stanoví shodný termín tolerančního období, tedy doby, kdy k podnikání postačí, tak jako dříve, pouze volná živnost, a to do data 31. prosince 2021. Pro nově začínající však je tato tolerance spojena se zákazem přijímání úschov finančních prostředků a s povinností smluvního partnerství se subjektem, který již povinnosti zákona splňuje.

 

Návrh předložené novely v plném znění zde.

Registrovaní členové, kteří četli tento článek, pořídili rovněž některý z těchto produktů a služeb:
Průvodce č. 1 - Jak na neplatící nájemce
Téměř každý pronajímatel za dobu pronajímání svého bytu čelí situaci, kdy měl nájemce ve stanovený termín zaplatit nájemné a zálohy na služby, ale neudělal to. Někteří vyčkávají do dalšího měsíce s nadějí, že nájemce dlužné nájemné uhradí ...
Průvodce č. 1 - Jak na neplatící nájemce
  • Nejčastěji pořizované
1 590 Kč 590 Kč
Detail
Sousedská práva podle nového OZ
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy ...
472 Kč 450 Kč
Detail
Lustrace (3x)
Lustrace je ve svém obecném významu kontrola údajů v různých evidencích a rejstřících. Lustrací nájemníků, živnostníků či firem výrazně snižujete riziko ztráty financí.
Lustrace (3x)
  • Nejčastěji pořizované
690 Kč 290 Kč
Detail
SEMINÁŘ I. - Nové výzvy v oblasti investic a obchodu s nemovitostmi
Úvod do problematiky trhu nemovitostí v dražbách, exekucích a jejich oddlužování. Jak obchodovat a investovat do ohrožených nemovitostí? Jak zajistit finanční a právní rizika?
3 630 Kč 3 497 Kč
Detail
Využijte služeb námi prověřených odborníků a firem
... když kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo jen vlastníte nemovitost!
Přejít na web
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace