Naše další projekty
+420 461 056 811
Registrace ZDARMA
Přihlášení
Zapomenuté heslo
Menu
Kategorie

Jak si efektivně pojistit nově koupenou nemovitost?

Po převzetí koupené nemovitosti (bytu či domu), vás čeká celá řada následných povinností. Jednou z nich je i pojištění bytu či domu a domácnosti. Víte, na co se připravit? Co je důležité mít na paměti? Víte, od kdy je vhodné mít sjednáno pojištění?

Pojištění zakoupeného bytu

Lze říci, že byty se pojišťují především tehdy, jsou-li dávány do zástavy hypoteční bance nebo stavební spořitelně v souvislosti se zajištěním úvěru. Pojistit lze pouze byt v soukromém vlastnictví, který je zapsán v katastru nemovitostí. Obvykle jsou byty pojištěny v rámci pojištění celé budovy a jejich samostatné pojištění je nadbytečné, šlo by o vícenásobné pojištění téže věci.

 

Pojištění bytového domu

Přesto je dobré znovu nahlédnout do kupní smlouvy a prověřit, co vlastně k bytu patří, co patří do společných částí domu. Následně jak již bylo zmíněno výše, ověřit u předsedy SVJ, jak je bytový dům pojištěn. Není-li bytový dům pojištěn nebo má-li majitel bytu o kvalitě pojistky pochybnosti, má možnost buď přesvědčit spoluvlastníky ostatních bytových jednotek o nezbytnosti zjednání nápravy, nebo si může sám uzavřít pojistku kryjící škody na společných částech domu a odpovědnost spoluvlastníka bytového domu. V případě pojistné události mu pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu.

 

Pojištění bytu

Pojištění bytu se často vztahuje na stavební součásti, úpravy a příslušenství bytu, které nejsou společnými částmi domu a zároveň nemají charakter vybavení a zařízení bytu. Pojištění domu se jich tedy netýká a pojištění domácnosti se na ně vztahovat může, ale také nemusí. Vždy záleží na pojistných podmínkách dané pojišťovny.

 

Co je důležité mít na paměti u pojištění bytu?

  • Kopie pojistné smlouvy a pojistných podmínek pojištění bytového domu je jedním z podkladů, z nichž je vhodné vycházet při úvahách o pojištění bytové jednotky.
  • Často se odhalí případné mezery v pojistné ochraně bytového domu.
  • Lze hledat pojištění domácnosti s rozšířenou pojistnou ochranou na byt anebo si sjednat zvláštní pojistku kryjící dosud nepojištěná rizika a škody.

Pojištění zakoupeného domu a domácnosti

Na začátku je vhodné si uvědomit, že pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti objektu – okna, dveře, malbu, podlahy, střechu, atp., kdežto pojištění domácnosti se sjednává pro obsah bytových jednotek (rodinného domu) – vybavení domácnosti. Jde tedy o dva různé druhy pojištění. Proto je vhodné celou situaci pojištění domu a domácnosti konzultovat se zkušeným finančním poradcem.

 

Pojištění pro potřeby úvěru

V případě hypotečních úvěrů požadují banky pojištění pořizované nemovitosti s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky. Problém nastává, když objem úvěru nemusí být (a dost často ani nebývá) roven nové hodnotě pořizované nemovitosti. Nová hodnota je částka vynaložená na znovupořízení věci téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny v daném místě a daném čase jako za věci nové. V případě rodinného domu to tedy znamená částku, za kterou by se dal postavit nový dům na stejném místě. Případné riziko pojištění na pojistnou částku rovnající se výši úvěru se nijak nedotkne klientů, kteří si v bance půjčují na 90 – 100 % hodnoty nemovitosti. Pokud si však půjčují na menší procento hodnoty nemovitosti, vystavují se riziku tzv. podpojištění, které mají pojišťovny ošetřeno ve svých pojistných podmínkách.

K podpojištění dochází, byla-li pojistníkem stanovena pojistná částka nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. V případě vzniku pojistné události pojistitel sníží (popř. může zvýšit) pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě. Velmi zjednodušeně řečeno, v případě totálního zničení nového domu by jeho majitel nedostal tolik, aby si mohl pořídit nový.

Při sjednávání pojistné smlouvy na pořizovanou nemovitost je ze strany klienta důležité nesoustředit se jen na to, aby pojistka byla co nejlevnější. Pojištění by klient měl sjednat na skutečnou novou cenu nemovitosti. U pojištění staveb se vychází z tzv. budoucí hodnoty nemovitosti. Při stanovení budoucí hodnoty nemovitosti se vychází z odhadu a tzv. reprodukční ceny nemovitosti. Pro zajištění správné pojistné hodnoty nemovitosti se, a to i do budoucna, může klient pojišťovny chránit zavedením tzv. indexace. Indexace u pojištění nemovitých věcí znamená aktualizaci pojistných částek a limitů pojistného plnění v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu za uplynulý pojistný rok stanoveného na základě údajů Českého statistického úřadu. S tím je spojeno pravidelné navyšování pojistného, ale zároveň i pojistné hodnoty nemovitosti.

 

Co lze sjednat?

Celý obsah této stránky je přístupný jen pro registrované členy

Využijte ZDARMA všech informací, nástrojů a služeb pro bezpečné realitní transakce.

Registrace ZDARMA

Registrovaní členové, kteří četli tento článek, pořídili rovněž některý z těchto produktů a služeb:
Průvodce č. 2 - Zrušení trvalého pobytu nájemci
Přihlášením nájemce k trvalému pobytu vzniká pronajímateli potenciální riziko problémů, které tímto jednostranným úkonem mohou vzniknout. Kdo se může ve vašem bytě přihlásit k trvalému pobytu? Kdo a kdy může zrušit trvalý pobyt nájemci? ...
1 590 Kč 490 Kč
Detail
Nájemní a družstevní bydlení podle nového OZ
Nový občanský zákoník s sebou přinesl zásadní změny v oblasti bytového práva. V publikaci jsou šikovně a přehledně rozebraná témata jako je nájem obecně, bydlení manželů (i po zániku manželství), družstevní bydlení a další specifika nájemního bydlení.
406 Kč 391 Kč
Detail
KURZ - Investování do nemovitostí
Kurz Investování do nemovitostí vám prozradí praktické know-how, díky kterému budete schopni sami hledat a kupovat správné investiční nemovitosti, jak můžete postupně bohatnout s minimem hotovosti v podmínkách českého realitního trhu.
KURZ - Investování do nemovitostí
  • Nejčastěji pořizované
2 950 Kč 2 790 Kč
Detail
Kontrola (revize) smluv - do 5 stran
Kontrola smluv (rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouva o převodu družstevního bytu apod.) zahrnuje právní hodnocení vámi zaslané smlouvy nebo podání - v této variantě uvažujeme smlouvu do 5 stran.
7 260 Kč 6 050 Kč
Detail
Využijte služeb námi prověřených odborníků a firem
... když kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo jen vlastníte nemovitost!
Přejít na web
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace