+420 461 056 811
Registrace ZDARMA
Přihlášení
Zapomenuté heslo
Menu

Obsah vložil(a) Ing. Jan Vokůrka

Pronájem nemovitosti k reklamním účelům

Vlastní-li poplatník, fyzická osoba, nemovitost, kterou pronajímá, podléhají tyto příjmy zdanění podle zákona o daních z příjmů. Za příjmy z pronájmu jsou považovány příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí.

Paušální výdaje versus výdaje skutečné

Majitel nemovitosti má při zdanění svých příjmů dvě možnosti: Může buď proti svým příjmům postavit výdaje skutečně vynaložené v souvislosti s pronájmem, nebo je možné uplatnit tzv. paušální výdaje.

Příjem z pronájmu nebytových prostor

V případě, že má například společenství vlastníků bytů (dům s několika byty v osobním vlastnictví) v přízemí společné nebytové prostory, které jsou pronajímány, je vhodné se zaměřit na otázku, jak bude zdaněn příjem z pronájmu tohoto nebytového prostoru u jednotlivých vlastníků.

Režim DPH v rámci sociálního bydlení

Na základě novely zákona o DPH účinné od 1. 1. 2015 se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí stavbami pro sociální bydlení stavba bytového domu s velikostí obytného prostoru do 120 m2, stavba rodinného domu s podlahovou plochou do 350 m2, zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů ...

Jak je to s DPH při převodu nemovitostí – staveb

Při převodu nemovitosti (stavby či pozemku) se lze za určitých okolností setkat s daní z přidané hodnoty (DPH). Jak je tato problematika řešena v případě převodu staveb, je zachyceno v následujícím textu.

Máte dotazy k registraci členství a potřebujete více informací?

Nabízíme ZDARMA maximum informací, nástrojů a služeb pro bezpečné realitní transakce.

Zavoláme vámNapište nám

Jsou opravy daňově uznatelné?

Lze opravy vždy zahrnout do nákladů? Odpověď není zcela jednoznačná. Je nutné posoudit, zda se skutečně jedná o opravy nebo o technické zhodnocení. Zákon stanovuje dvě podmínky pro technické zhodnocení. Zaprvé se musí jednat o výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce nebo modernizace majetku.

Pronájem nemovitých věcí a plátcovství DPH

Na pronájem nemovitých věcí je z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) nahlíženo jako na poskytování služby a pakliže je pronájem poskytován za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování jeho ekonomické činnosti, jde o plnění osvobozené od DPH...

Vliv příjmů z pronájmu na obrat a povinnou registraci k DPH

Každá fyzická nebo právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomickou činnost (definovanou dle zákona o dani z přidané hodnoty) se stává plátcem této daně, pakliže její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 mil. Kč. Zákon o DPH zároveň jasně definuje plnění, která se do tohoto obratu započítávají.

DPH při převodu nemovitostí – staveb

Při převodu nemovitosti (stavby či pozemku) se lze za určitých okolností setkat s daní z přidané hodnoty (DPH). Jak je tato problematika řešena v případě převodu staveb, je zachyceno v následujícím textu.

Rozdíl mezi zálohou a kaucí

Vratná kauce a záloha jsou dvě naprosto odlišné věci. Vratná kauce nepodléhá DPH na výstupu, protože se ještě nejedná o úplatu za zdanitelné plnění (v tomto případě tedy úplatu za poskytnuté služby), neboť zde není žádné přímé protiplnění. Kauce tak slouží k zajištění eventuálních pohledávek pronajímatele vůči nájemci, je to jakési zajištění pro situace, kdy nájemce nezaplatí nájemné či nesplní jiné povinnosti vyplývající z nájmu.

Využijte služeb námi prověřených odborníků a firem
... když kupujete, prodáváte, pronajímáte nebo jen vlastníte nemovitost!
Přejít na web
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace